ZÁMECKÝ AREÁL

Zámecký areál tvoří poměrně rozsáhlý komplex budov. Jeho základem byl městský hrad, přebudovaný v 16. století na velkolepý Šlikovský zámek v souvislosti s těžbou stříbra v nedalekém Jáchymově. Ještě v době třicetileté války dal vévoda Julius Jindřich Sasko- -Lauenburský upravit starý Šlikovský zámek a rozšířit zámeckou zahradu. 

Lauenburský zámek
Koncem 17. století úpravy zámku pokračovaly. Vévoda Julius František Sasko-Lauenburský přistavěl k Šlikovskému zámku další část – zámek Lauenburský. Vstupní portál zámku, vytvořený kameníkem Martinem Möcklem, nese dataci 1690. Na stavbě Lauenburského zámku se podíleli významní stavitelé té doby – Abraham Leuthner, Kryštof Dientzenhofer
a Julius Broggio. 

Dolní brána
Do zámeckého komplexu byla v té době zakomponována i původní městská brána, zvaná Dolní, kterou se vstupovalo do města. 

Palác princů – Bádenský zámek
V části hospodářského Bílého dvora, který na zámecké budovy navazuje, vybudoval významný bádenský stavitel Johann Sockh v letech 1692–1695 Bádenský zámek, zvaný později Palác princů. V přízemí zámku byla při nedávné rozsáhlé rekonstrukci nalezena unikátní místnost – lázeň Jeho Jasnosti knížete, nazývaná podle fresky, která prostor zkrášluje, Dianina lázeň. V rozsahu celé místnosti se nacházel zahloubený bazén, který byl obložen delftskými dlaždicemi. Svým luxusem lázeň odpovídala vybavení královských a císařských rezidencí a povyšovala zámek v Ostrově na královskou úroveň. V Bílém dvoře se nacházely hospodářské budovy včetně pivovaru, po kterém se do současnosti dochoval rozlehlý ležácký sklep. Přilehlé budovy koníren a čeledníku byly po požáru roku 1795 propojeny do jednoho celku, který později sloužil jako hostinec U Westfálce.

Bílá brána
Budovu zámku a Paláce princů dnes spojuje monumentální Bílá brána – jedinečná kamenická práce mistra Paula Büttnera z let 1690–1695. Brána dnes plní roli hlavního vstupu do zámeckého parku, původně ovšem vedla na nádvoří Bádenského zámku (Paláce princů). Její dominantou je alianční erb majitelů panství – markrabat bádenských (vlevo)a vévodů sasko-lauenburských (vpravo). 

Pohledová zeď
Před starým Šlikovským zámkem a středověkou hradební zdí byla v letech 1691–1711 postavena mohutná stěna, tzv. Prospektmauer, která měla celý zámek při pohledu ze zahrady
zvětšovat a prodlužovat. Barokní iluze byla dokonalá. Ve velké nice věže byly situovány vodní kaskády se sochou Neptuna, podle níž se věž nazývala Věž velkého muže. V roce 2014 byla Pohledová zeď kompletně zrekonstruována a byla zde vybudována vyhlídková plošina, odkud se otevírají krásné pohledy na Zámecký park a měst.