OSTROVSKÉ BAROKO UMĚNÍ
A KULTURA DOBY BAROKA V OSTROVĚ II.