MALÍŘI A ŠTUKATÉŘI DOBY BAROKA V OSTROVĚ

Mezi malíři a štukatéry zastihujeme v Ostrově umělce, kteří pocházeli z Itálie, jako malíři Paolo Manni a Lazaro Maria Sanguinetti, štukatéři Giovanni Pietro Palliardi (Palliari) a Domenico Salize (de Sale, Saleze). Patřili k umělecké skupině známého italského stavitele a architekta Carla Luraga.

Paolo Manni má být autorem iluzivní výmalby letohrádku i kupole kaple sv. Floriána. Malba, přestože je provedena v ploše, vyvolává silnou optickou iluzi prostorových architektonických konstrukcí a zdobných prvků i klamné zdání výšky. Používá k tomu záměrně upravené perspektivy, účinku barev a stínu. Tyto tendence se projevovaly v nástěnné malbě v Itálii již na konci 15. století, v Čechách až koncem 17. století, a to skoro výhradně v dílech cizích, hlavně italských malířů. Nástěnná i nástropní malba v hale ostrovského letohrádku s alegorickými postavami antických bohů a hrdinů, s bohem slunce Apollonem uprostřed, představují vedle typicky barokní iluzivnosti prostřednictvím alegorií a symbolů i lidské vlastnosti, roční a denní doby, principy či stavy. V úhrnu jde pravděpodobně o oslavu ctností a zásluh majitele a pána, Ludwiga Wilhelma Bádenského.

Lazaro Maria Sanguinetti, pocházející z Janova, byl typickým migrujícím umělcem, tvořícím často na stavbách bratří Dientzenhoferů. Také on na svých freskách zachycoval typické barokní personifikace antických bohů, alegorie i mytičnost.

Za práci Domenica Salize se pokládají štukové dekorace v letohrádku. Obdobného charakteru je rovněž štuková výzdoba zřejmě domácí kaple Lauenburského zámku, drobné štukové fragmenty v Bádenském zámku (Paláci princů) i výzdoba kaple sv. Floriána. Pro štukovou výzdobu jsou příznačné motivy ovocných závěsů – festonů, roušek se zavěšovacími kruhy, dále andílčí hlavičky a masky, maskarony, přežívající z renesance až do počátku 18. století. 

Z domácích malířů máme v Ostrově zaznamenaného například Matthese Langa z Hroznětína, který pracoval v letech 1680-1694 na výmalbě zámeckých pokojů. Augustin Christoph (Franz) Kämpfl, zmiňovaný v letech 1743-1751 v Pasově, pracoval na výzdobě zámku i farního kostela v Ostrově až do roku 1756. Působil zde také jako mramorář.

Dále zde působil dvorní malíř Johann Albert Kratochwil, narozený v Praze r. 1667, činný u knížecího a markraběcího bádenského dvora v letech 1689-1709. Označován byl jako dvorní „indiánský“ malíř.

Pro farní kostel sv. Michaela v Ostrově pracoval v letech 1751-1756 i Elias Dollhopf z Horního Slavkova, jeden z nejznámějších malířů západních Čech své doby.