PRŮVODCE BAROKNÍMI PAMÁTKAMI
V OSTROVĚ A OKOLÍ

Ostrov, ležící na úpatí Krušných hor v blízkosti Karlových Varů, bývá díky své známější novodobé historii často vnímán jako město typické svými průmyslovými areály a související unifikovanou bytovou zástavbou. Zdání ale klame. Pokud si uděláte čas a zavítáte do jeho vnitřní části, s překvapením objevíte historické jádro města, které díky mohutným investicím do oprav a rekonstrukcí zažívá v posledních letech nebývalý rozkvět turistiky a cestovního ruchu.

Barokní sloh je jeho neodmyslitelnou součástí. Baroko poznamenalo obraz města Ostrova a zanechalo zde mimořádné množství uměleckých památek. Výstava představující umění a kulturu doby baroka v Ostrově a okolí, připravená ve spolupráci s historikem Lubomírem Zemanem, navazuje na ROK BAROKA 2017, celorepublikově vyhlášený agenturou CzechTourism.

 

Foto
MgA. Bořivoj Hořínek, Petr Lněnička, Marek Vaneš,
Mgr. Lubomír Zeman, archiv města Ostrov  

 

Text
Mgr. Lubomír Zeman,
upravili  David Oncirk, Ing. Alexandra Fürbachová   

 

  

 

Výstava je součástí projektu „Propagace turistických cílů měst Ostrov a Kurort Oberwiesenthal“,
který je spolufinancován Evropskou unií v rámci Fondu malých projektů.